Publicitat
Publicitat

El tram baix del Rec del Molí pren vida

10 anys després dels treballs de restauració del tram baix del Rec del Molí, aquest nou espai fluvial ha recuperat el bon estat ambiental. La restauració dels marges i el passeig ha permès que la gent hagi re-descobert aquest espai natural. 

L'espai natural del tram baix del Rec del Molí es va recuperar l'any 2015. Els treballs van permetre obrir un espai degradat i incentivar la regeneració ambiental, tant de la part fluvial, com la de la vegetació de ribera que l'envolta. En aquella campanya es va plantar vegetació de ribera, es va eliminar molta part de canyissar i es van netejar els residus que hi havien abocats. Paral·lelament es van obrir els marges al ciutadà en un nou espai de passeig i d'esbarjo.

Ara, 10 anys després es demostra com la natura s'ha pogut obrir pas

 

Hi podem trobar arbres com Àlbers, salzes,  freixes i tamarius, els lliris, joncs i canyís ocupen el tram més proper a l'aigua i ja dins el curs d'aigua del rec ens hi trobem ànecs coll-verd, polles d'aigua, llises, carpes, llobarros i anguiles. 

Una fauna i flora que es va seguint ben de prop, des del inici del projecte.

Més encara inclús aquelles espècies invasores com el cas del coipú i la tortuga asiàtica. 

 

La pròpia evolució del ecosistema tendeix a l'autoregeneració, per tant actualment es desenvolupen actuacions de manteniment, sobretot centrades en la flora. 

Sense oblidar, que com tot espai prop de la trama urbana està sotmès a diverses amenaces i pressió 

Més enllà de la recuperació de la biodiversitat, també s'ha demostrat la funció com espai socialitzador, sobretot per la mainada, que tenen en el rec un dels seus primers espais de contacte amb la natura.© 2024 canal10.cat - Avís legal - Contactar