Publicitat
Publicitat

Modificació de crèdit de 4 milions d'euros

El ple aprova una modificació de crèdit per valor de quatre milions d'euros per impulsar els primers porjectes previstos al pla de govern 2021-2023 presentat la setmana passada. En la mateixa sessió es va fer l'aprovació inicial del pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de l'Escala. 

Anunci 0s

Quasi quatre milions d'euros de modificació de crèdit, amb càrrec en la seva pràctica totalitat al romanent de tresoreria positiu de l'Ajuntament. Diners amb els quals serà possible engegar els primers projectes previstos al pla de govern 2021-2023 que es va anunciar la setmana passada. Els principals projectes que s'inclouen en aquesta modificació són:-Millora del front marítim d'Empúries (1.200.000 euros), que preveuen la perllongació del passeig entre Sant Martí d'Empúries i el Riuet i diverses millores al passeig d'Empúries. -Transició energètica (400.000 euros). Implantació d'enllumenat led al camp de futbol i estudi i impuls d'energies renovables als equipaments municipals. -Projectes a espais educatius (135.000 euros) -Inversió a via pública (s'incorporen 1.100.000 euros a la previsió inicial del pressupost, arribant fins a 1.500.000). Es preveu la millora d'asfalts a vials repartits per tot el terme municipal, entre altres accions. -Segona fase Casa del Mar, on s'ha d'ubicar el servei d'Atenció a les Persones i l'Hotel d'Entitats (Se sumen 348.600 al pressupost inicial per arribar als 509.000 euros). -Aparcament nucli antic (se sumen 100.000 euros per arribar als 520.000). Es preveu iniciar el procés per ampliar l'aparcament de plaça Catalunya. -Conveni Caritas (20.000) -Skate Park (100.000)

Modificació que es va aprovar amb els vots de l'equip de govern, mentre s'hi abstenien els grups d'ERC, JXCAT i Gent de l'Escala. El regidor d'En Comú l'Escala va votar-hi en contra. El motiu amb què argumentaven aquests vots girava sobretot entorn la poca informació rebuda d'aquests projectes.

Queixes replicades des del govern pel regidor d'urbanisme Josep Bofill

Tancava el debat l'alcalde, Víctor Puga, al·legant que les regles fiscals marcades per l'estat permeten aquest any utilitzar el romanent de tresoreria. I que per això el govern fa aquesta aposta tant ambiciosa.

Als grups de l'oposició, una picada d'ullet, afirmant que empatitza amb les seves crítiques.

A banda de la modificació de crèdit, el punt de més contingut era l'aprovació inicial del pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de l'Escala. El catàleg inclou un total de 429 béns, dels quals 12 corresponen a Conjunts Arquitectònics, 255 a Elements Arquitectònics, 86 a béns Arqueològics i Paleontològics, 40 a béns Socioculturals i Etnològics, 18 a Béns Naturals i 18 a Béns Ambientals i Paisatgístics. La fitxa individual inclou la informació física i jurídica necessària de cada bé, i estableix el nivell de protecció al qual està subjecte i el tipus d’intervencions o actuacions possibles. Els documents els ha elaborat un equip interdisciplinari liderat per el doctor arquitecte Josep Maria Fortià.Aquest punt va generar més consens i va ser aprovat per unanimitat. L'única crítica rebuda va ser l'exposada des de Junts x Catalunya.Escoltem les reaccions dels grups:

Les crítiques de Bosch van ser replicades pel regidor que ha liderat la redacció del pla, Martí Guinart.

Rèplica a la qual intervenia també l'alcalde, Víctor Puga:

L'alcalde tancava el debat generat en aquest punt amb un agraïment a tothom qui hi ha intervingut.

La mateixa sessió plenària, va aprovar la modificació de la plantilla municipal i la Relació de llcos de Treball 2021, el conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària i el desestiment de l'adhesió a la licitació del contracte de neteja de dependències municipals de la Central de Compres.El ple no es tornarà a reunir, si més no amb caràcter ordinari, fins el mes de setembre vinent.© 2021 canal10.cat - Avís legal - Contactar