Publicitat
Publicitat

Ajuts per a la gent gran per millores a l'interior d'habitatges

L'Agència Catalana de l'habitatge convoca ajuts a la gent gran per a obres d'arranjament en interior d'habitatge, pensats per a millores d'accessibilitat i anul·lació de barreres arquitectòniqeus.

Anunci 0s

Per optar a aquests ajuts cal que el sol·licitant formi part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més. La persona sol·licitant ha de complir altres requisits com no tenir prou autonomia per a realitzar les activitats d'higiene, alimentació o mobilitat i tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%.L'ajut s'ha de tramitar telemàticament a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible,a mb un límit de 3000 euros per habitatge.Aquesta línia d'ajuts es va obrir a primers d'aquest mes d'abril. El termini de presentació de sol·licituds es tancarà el 30 de juny vinent.Són unes subvencions que venen a afegir-se a d'altres com les subvencions per al pagament del lloguer. Subvencions per a persones majors de 65 anys en risc d'exclusió social. El termini per a presentar sol·licituds, en aquest cas, venç el 30 d'abril vinent.Els sol·licitants han de complir com a requisit imprescindible tenir 65 anys o més i que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l'IRSC, ser titular d'un contracted de lloguer de l'habitatge que sigui els eu dominicli habitual i permanent i estar-hi empadronat. I que el preu del lloguer, en la demarcació de Girona, no sigui superior a 550€ al mes.Si l'improt de l'ajut és igual a l'import de lar enda de lloguer, la quantia de la subvenció serà del 40% de l'import de la renda de lloguer, amb un màxim de 2.400€ anuals.Per a més informació, els interessats poden adreçar-se al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.A nivell comarcal, el Consell Comarcal de l'Habitatge disposa d'una oficina d'aquesta agència.© 2021 canal10.cat - Avís legal - Contactar